Công cụ quản lý Kho Bãi đối với ngành Điện Nước như MTSG

Nếu như nói quản lý Thu Mua là khâu quan trọng bật nhất, thì quản lý Kho Bãi sẽ là xếp thứ 2 trên tổng các quy trình vận hành. Giúp MTSG có thể kiểm soát được thủ kho và biết được tài sản có như thế nào trong kho, có khớp với chi phí bỏ ra hay không. Đặt biệt là giúp thủ kho có thể sắp xếp hàng hóa vào đúng nơi, giúp thủ kho đến lấy hàng đúng chổ.

Công cụ MTSG sử dụng là Module Kho Bãi trên phần mềm ProBox One

Với Module Kho Bãi, giúp MTSG nhanh chóng vào việc, ít tốn thời gian học đào tạo sử dụng, quy trình được thiết lập rất ít bước. Không sợ sai dữ liệu vì cho phép lưu dữ liệu như bản nháp, duyệt khi xem lại chính xác. Tính kế thừa quy trình rất cao, phân quyền chi tiết đến từng nhân viên.

Hệ thống mã kế toán hoạch toán chi phí được thiết kế sẳn, để sau khi khách hàng nhuần nhuyễn quy trình có thể xem lại việc hoạch toán trên phần mềm. Việc này giúp MTSG tiết kiệm được chi phí thuê kế toán ban đầu và đến khi công việc nhiều hơn thì kế toán bắt tay thì dữ liệu kế toán cũng đã được phần mềm ProBox One sắp xếp chỉnh chu, từ đó sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề chuyên sâu của bộ phận kế toán.


Trên phần mềm ProBox One có 1 công cụ nổi bật là Quản Trị CTV , giúp MTSG có thể triển khai tuyển CTV Bán Hàng hàng loạt, giúp MTSG có thể tập trung chất lượng sản phẩm.

Anh chị có thể tham khảo thêm nhiều cách tuyển Cộng Tác Viên trên website của đơn vị phát hành phần mềm ProBox One : https://probox.one/category/cac-kinh-nghiem-tuyen-dung-cong-tac-vien/

Để tập trung hơn, anh chị có thể tham khảo các cách tuyển Cộng Tác Viên ngành điện nước : https://probox.one/category/cac-kinh-nghiem-tuyen-dung-cong-tac-vien/cac-cach-tuyen-cong-tac-vien-ban-hang-ctv-ban-hang-trong-nganh-dien-nuoc/